Współpraca z Eurodesk Polska w 2021

Wiadomości z ESN Polska - Wed, 12/01/2022 - 11:16
Raport z działalności Stowarzyszenia ESN Polska (PL050)
dla Krajowego Biura Eurodesk Polska

 

Stowarzyszenie ESN Polska to organizacja zrzeszająca studentów-wolontariuszy zainteresowanych obszarami edukacji i mobilności akademickiej. Działalność Erasmus Student Network Polska koncentruje się na wspieraniu międzynarodowych wymian studenckich i promocji programów mobilnościowych. W Polsce ESN składa się z 28 aktywnie działających sekcji lokalnych, które funkcjonują przy uczelniach w największych miastach kraju. Nasi wolontariusze pozostają w bezpośrednim kontakcie ze studentami, których zainteresowanie możliwościami studiów, praktyk, wolontariatu oraz pracy za granicą, przekłada się na zainteresowanie działalnością Eurodesku. Współpraca Stowarzyszenia ESN Polska oraz Biura Krajowego Eurodesk Polska trwa już od kilku lat, jednak właśnie w 2021 roku nasze działania nabrały nowego tempa. 

W ubiegłym roku, dzięki współpracy na linii ESN-Eurodesk powstał nowy projekt, Euro Erasmus in Schools. W swoich początkowych założeniach, projekt miał na celu edukowanie młodzieży szkolnej odnośnie szans związanych z podejmowaniem studiów, wolontariatu oraz pracy za granicą oraz zwiększanie ich poziomu wiedzy w tematach związanych z Unią Europejską. Ze względu na wybuch pandemii i utrudnioną możliwość prowadzenia zajęć w szkołach, grupa docelowa odbiorców Euro Erasmus in Schools poszerzyła się o studentów pierwszych lat studiów. Mimo tejże zmiany, nadal realizujemy nasz cel jakim jest przeprowadzanie lekcji, podczas których Ambasadorzy dzielą się swoimi doświadczeniami odnośnie wymian zagranicznych oraz wartościami wynikającymi z przynależności Polski do Unii Europejskiej, łącząc je z praktycznymi konsultacjami dotyczącymi poszukiwania informacji o dostępnych możliwościach wyjazdu na studia i wolontariat za granicą. W 2021 roku naszym ogromnym sukcesem było przeprowadzenie pierwszej eurolekcji Eurostudia w szkole podstawowej w Lublinie. Lekcja przeprowadzona została przez Huberta Iskrę i Kaję Kaczkiełło i odbyła się w formacie zajęć online. W lekcji uczestniczyło około 25 osób, a po jej przeprowadzeniu otrzymaliśmy bardzo pozytywny feedback od uczestników. Lekcja została przeprowadzona  według scenariusza opracowanego przez ekspertów z Eurodesk Polska.

Podczas wakacji 2021 wewnątrz naszej organizacji miał miejsce nabór na Ambasadorów Euro Erasmus in Schools, który ostatecznie zakończył się wysłaniem trójki naszych wolontariuszy (Joanny Kaczmarek, Konrada Laskowskiego i Daniela Cieślaka) na szkolenie wprowadzające do sieci Eurodesk oraz szkolenie z przeprowadzania Eurolekcji. Biorąc udział w szkoleniach, nasi wolontariusze mieli niepowtarzalną szansę na zapoznanie się z treściami i materiałami oferowanymi przez Eurodesk, co w późniejszych miesiącach znacząco przyczyniło się do wzrostu jakości informacji oferowanych przez nas dla osób zainteresowanych wyjazdami za granicę na studia, praktyki oraz wolontariat.

Od czasu październikowych szkoleń, w Poznaniu miało miejsce 5 spotkań informacyjnych dedykowanych szerokiej gamie obszarów, w których Eurodesk w stanie jest wspierać młodzież zainteresowaną rozpoczęciem nowej drogi życia za granicą. Każde ze spotkań cieszyło się dużym zainteresowaniem, pojawiało się na nich średnio około 40 osób. Po każdym ze spotkań miała miejsce sesja Q&A, na której nasz Ambasador gotowy był udzielać szerszych odpowiedzi, konsultacji i porad, odsyłać do Europejskiego Portalu Młodzieżowego oraz do wielu innych, przydatnych materiałów znajdujących się na stronie Eurodesku. Podczas każdej takiej sesji pojawiało się około 10 pytań od uczestników - przeważnie studentów poznańskich uczelni - w największym stopniu dotyczących studiów i wolontariatu za granicą. 

Rok 2022 zaczynamy z przytupem, w styczniu w Poznaniu odbędą się eurolekcje skierowane do studentów pierwszych lat Politechniki Poznańskiej. Forma tych lekcji (online/offline) będzie zależała od sytuacji pandemicznej w Polsce, planowana jest realizacja scenariuszów Europraca, Młodzież ma głos oraz Eurowolontariat. Ponadto, nasi Ambasadorzy pozostają w kontakcie z kilkoma szkołami na terenie całej Polski, zatem już wkrótce będziemy mogli pochwalić się realizacją eurolekcji także dla młodzieży szkolnej.

Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju konsultacje na szerszą skalę to mają one miejsce w obrębie jednego z flagowych projektów ESN Polska - ogólnopolskiej, facebookowej grupy Studenckie wyjazdy z Erasmus+, która od września 2021 pozostaje pod opieką naszej Ambasadorki Euro Erasmus in Schools. Grupa ta stanowi przestrzeń, w której każdy student jest w stanie znaleźć informacje dot. procesu rekrutacji, przygotowań do wyjazdu, pomocy finansowej, uczelni zagranicznych i życia codziennego w docelowym miejscu wyjazdu. Wspieramy osoby przed, w trakcie oraz po ukończeniu mobilności, tworząc platformę do m.in. wymiany doświadczeń między tymi trzema rodzajami beneficjentów programów mobilnościowych. Udało nam się stworzyć bardzo zaangażowaną społeczność - obecnie mamy ponad 16 250 członków! Nasze działania poza wyżej wspomnianymi już konsultacjami (odbywającymi się na forum - w komentarzach pod postami pytających bądź indywidualnie - we wiadomościach prywatnych i mailach), obejmują również przygotowanie postów-publikacji, które traktują o najbardziej interesujących dla członków grupy tematach, w których bardzo często posiłkujemy się materiałami od Eurodesku. W 2021 dostrzegliśmy, że na platformie coraz bardziej podnosi się poziom zainteresowania praktykami i wolontariatem zagranicznym. W ramach Studenckich Wyjazdów... organizowane są również cykliczne webinary mobilnościowe z osobami powracającymi z mobilności, które nieodmiennie przyciągają dużą ilość oglądających (do tej pory powstało 18 odcinków tematycznych). Ze względu na ścisłą współpracę ESN Polska z FRSE, na grupie dostępne jest również nagranie szkolenia z zasad wyjazdowych na studia i praktyki z programem Erasmus+. 

Z radością donosimy również, że w tym roku ESN Polska pozostawało bardzo zaangażowane w promocję badania Eurodesk 2021 - zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i na zewnętrznych kanałach komunikacji. Udostępnialiśmy je na naszym fanpage'u na Facebooku, LinkedInie oraz, jako że to nasza platforma najbliższa beneficjentom programów mobilnościowych i osobom zainteresowanym wyjazdem za granicę - na grupie Studenckie Wyjazdy z Erasmus+. Dodatkowo, zdecydowaliśmy się na zaangażowanie w promocję lokalnego poziomu naszej organizacji - wiele sekcji lokalnych udostępniało informację o badaniu na swoich profilach w social mediach. 

Podsumowując cały rok 2021, z zadowoleniem stwierdzamy, że współpraca na linii ESN-Eurodesk stale rośnie, szczególnie w obszarze rzetelności informacji, jakie dostarczamy osobom zainteresowanym wyjazdem na studia, praktyki i wolontariat za granicę. W przyszłym roku zdecydowanie skupimy się na dalszym rozwoju projektu Euro Erasmus in School poprzez przeprowadzanie większej ilości eurolekcji. Od jakiegoś czasu kiełkuje również u nas pomysł stworzenia nowego formatu na kształt nieco bardziej formalnych konsultacji odbywających się właśnie na platformie Studenckie Wyjazdy z Erasmus+.

Education & Youth Ambassador ESN Polska
Dominika Guzik

 
Categories: ESN News

ESN Polska podczas Erasmus Days

Wiadomości z ESN Polska - Tue, 16/11/2021 - 16:34

Erasmus Student Network Polska w ramach Erasmus Days (14-16 października) zorganizowało aż 40 wydarzeń, promujących mobilność studencką. Dzięki temu studenci
z całej Polski mogli dowiedzieć się jak wziąć udział w programie Erasmus+, a także jakie korzyści niesie za sobą międzynarodowa wymiana studencka.

 

Z inicjatywy Komisji Europejskiej już po raz piąty na całym świecie w połowie października obchodzono Erasmus Days. To czas spotkań, debat, webinariów poświęconych programowi Erasmus+, w których kluczowa jest praktyczna strona funkcjonowania programu. Erasmus Days to szereg wydarzeń, podczas których kładzie się nacisk na upowszechnianie rezultatów programu Erasmus+. Podczas tegorocznej edycji zorganizowano 5667 wydarzeń w ponad 67 państwach. W tym roku koncentrowano się na takich tematach jak:

 

  • Włączanie społeczne i różnorodność
  • Cyfryzacja
  • Ekologia i zmiany klimatyczne
  • Aktywne obywatelstwo
  • Upowszechnianie rezultatów projektów realizowanych w minionej perspektywie programu, w latach 2014-2020.

 

Za organizację wydarzeń w ramach Erasmus Days odpowiadała nie tylko Komisja Europejska, ale przede wszystkim różne inne instytucje czy organizacje, którym zależy na promowaniu programu Erasmus+ i same są jego beneficjentami. W organizację Erasmus Days w Polsce włączyło się także stowarzyszenie Erasmus Student Network Polska, będące częścią jednego z największych studenckich stowarzyszeń w Europie, odpowiedzialnego za wspieranie i rozwój wymian studenckich. W Polsce ESN Polska składa się z 28 sekcji lokalnych funkcjonujących w większości największych miast.

 

Wszystkie sekcje wzięły aktywny udział w Erasmus Days, dbając o to, by podczas tych trzech niezwykłych dni października było głośno o Erasmusie wśród studenckiej społeczności w całym kraju. Łącznie zorganizowano 40 wydarzeń, z czego 33 stanowiły kampanie online’owe, a 7 udało się zorganizować w przestrzeni offline (stoiska informacyjne, inicjatywy integracyjne). 

 

O skuteczności promocji programu Erasmus+ w ramach Erasmus Days będzie można przekonać się już niedługo, bowiem uczelnie za chwilę rozpoczną rekrutacje uczestników do programu Erasmus+ na zagraniczne wymiany studenckie. Oby obfitowały w zgłoszenia! 

 

Kolejna edycja Erasmus Days odbędzie się w dniach 12-14 października 2022 roku. 

  Attachment Files:  esn_polska_podczas_erasmus_days.pdf
Categories: ESN News

Dania - Raj dla Studenta

Wiadomości z ESN Polska - Sat, 16/10/2021 - 13:42

Jeśli nie ciągnie Cię do państw południowej Europy i chciał_abyś spędzić swojego Erasmusa na odkrywaniu zupełnie innych klimatów - nie ma lepszego miejsca niż Dania! Dlaczego?

Luźna atmosfera na uczelni

Wykładowcy mówią do Ciebie po imieniu i, co ciekawe, oczekują tego samego. Na początku może to wzbudzać lekki szok, ale warto dostosować się do tej zasady. Przyjacielska relacja z profesorami pozwala skupić się na tym, co najważniejsze - nauce. Luźniejszy kontakt nie tylko służy zadawaniu pytań bez skrępowania, ale również bardzo pomaga w asymilacji. Wykładowcy są bardzo pomocni, otwarci i chętnie rozwiewają wszystkie wątpliwości. 

 

Wysoka jakość edukacji i nacisk na praktykę

Zajęcia prowadzone są w taki sposób, by studenci uczyli się jak najwięcej przez praktyczne zdobywanie wiedzy. Możesz zapomnieć o nudnych wykładach, bo teorię sprowadza się tu do minimum. Czekają Cię za to fascynujące projekty, prace grupowe i warsztaty. Ponadto uczelnie zapewniają dostęp do wielu baz danych dzięki czemu możesz łatwo i szybko zdobyć potrzebne informacje. Kładzie się duży nacisk na bycie kreatywnym. Studenci są uczelni nieszablonowego myślenia i innowacyjnego podejścia do nauki.

 

 

Spokój i brak presji

Przyjeżdżając do Danii możesz spodziewać się spokojnego życia. Trudno dokładnie opisać czym charakteryzuje się ta sielskość, to trzeba po prostu poczuć. Tak jak Włochy, z łatwością wiążemy z błogim życiem, tak mając na myśli Danię, beztroska raczej nie jest pierwszym skojarzeniem. To błąd. Mieszkając w Danii z pewnością zwrócisz uwagę na to, że nie ma tu pośpiechu i presji. Wyścigi do metra? Nie istnieją. Przepychanki w kolejkach w sklepie? Możesz o tym zapomnieć. Ludzie żyją tu spokojnie, bez stresu. Nie bez powodu Duńczycy są drugim najszczęśliwszym narodem według World Happiness Report 2021 (ustępują miejsca jedynie Finom).

 

 

Bezpieczeństwo

 

Spokojne życie odzwierciedla się także w wysokim zaufaniu społecznym. Nie musisz obawiać się kradzieży, choć oczywiście warto być ostrożnym. Widok rowerów zaparkowanych przed budynkami bez zapięcia czy sprzedaż ubrań na samotnie pozostawionym wieszaku na ulicy nikogo nie dziwi. Całkiem normalny jest także widok wózków (z dziećmi!) pozostawionych przed restauracjami, gdy w środku matki raczą się kawą i najnowszymi plotkami. Studiując w Danii z pewnością poczujesz się bezpiecznie. Nie musisz obawiać się późnych powrotów z imprez czy samotnych spacerów.

 

Zdrowe podejście do sportu

Mieszkając w Danii z pewnością zauważysz, że Duńczycy kochają ruch. Biegają, jeżdżą na rowerach, grają w padel czy pływają kajakami - i to wszystko w mieście (np. w Kopenhadze, która słynie ze swoich kanałów)! Teoretycznie nie ma w tym nic dziwnego. W końcu na całym świecie przyjął się trend na zdrowy styl życia. Mimo wszystko Duńczycy odróżniają się swoim podejściem do aktywności fizycznej. Ruszają się, bo po prostu sprawia im to przyjemność. Jeśli nie lubią biegać, to nie robią tego dlatego, że wszyscy tak spędzają wolny czas - znajdują inną dyscyplinę, która im odpowiada. Dbają o zdrowie dla siebie, nie dla lajków pod zdjęciem z biegu wrzuconym do sieci.

 

Kontakt z naturą

Duńczycy kochają przebywać na świeżym powietrzu. Nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania - mawiają. Cenią kontakt z naturą, bo to w niej znajdują ukojenie. W sezonie większość Duńczyków opuszcza miasta i przenosi się do letnich domków znajdujących się w mniejszych miejscowościach lub wsiach. Zieleń łąk, przepiękne krajobrazy, czysta woda - można się zakochać. Co ciekawe, Dania jest krajem nizinnym, ale posiada aż 443 wyspy. Ten kraj jest pełen kontrastów i niespodzianek! 

Oczywiście Dania nie należy do najtańszych państw i to jeden z minusów, który często odstrasza studentów. Niepotrzebnie! Wysokość stypendium jest uwarunkowana poziomem życia w państwie docelowym, dlatego wsparcie finansowe również będzie większe. Ponadto planując wymianę w Danii możesz wcześniej popracować np. w wakacje i odłożyć pieniądze. 

Bez wątpienia Dania zachwyca swoim luzem, szacunkiem do drugiego człowieka, troską o naturę i wszechobecnym spokojem. Studiując tutaj masz szansę nie tylko doświadczyć wysokiego poziomu edukacji, ale także odkryć tajemniczą stronę północnej Europy. Warto!

 

Autorka: Joanna Kaczmarek, Education & Youth Team ESN Polska
Categories: ESN News