Z wielką radością informujemy, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, które odbyło się na Politechnice Warszawskiej 9 czerwca 2018 roku Natalia Izdebska, członek Komisji Rewizyjnej i były Członek Zarządu do spraw Kontaktów Zewnętrznych naszej sekcji została wybrana jako Członek Zarządu do spraw Finansów na kadencję 2018/2019. Droga Natalio, chcielibyśmy serdecznie pogratulować twojej kandydatury oraz zaufania, jakim zostałaś obdarzona przez Walne Zebranie Delegatów. Życzymy Ci szczęścia i pomyślności na dalszej drodze w Stowarzyszeniu ESN Polska oraz poza nim!

We are happy to announce that during the Extraordinary General Meeting of Delegates held at Warsaw University of Technology on June 9, 2018, Natalia Izdebska, a member of the Audit Commission and ex-Local Representative of our section was elected as an ESN Poland Finance Manager for 2018/2019 periodDear Natalia, we would like to warmly congratulate you on your candidacy and trust you received during the Meeting. We wish you luck and prosperity on the road in the ESN Poland Association and beyond!

English