13 stycznia odbyła się pierwsza w nowym roku sobota szkoleniowo-integracyjna sekcji. W ramach wydarzenia odbyły się cztery szkolenia. W pierwszym ,,Introduction to ESN’’ HR naszej sekcji Piotr Leszczyński przedstawił wszelkie informacje rozwijające wiadomości o wszystkich szczeblach organizacji oraz jak będzie wyglądał przyszły rok w naszej sekcji. W tym samym czasie druga grupa odbyła szkolenia z Brandingu z Moniką Rąpałą, która wyjaśniła na czym polega marka ESN. Uczestniczy dokonali też burzy mózgów związanej z pomysłami dotyczącymi naszych działań. Następne szkolenia przeprowadziła Zuzanna Góral - ,,Grafika – GIMP’’. Poznając podstawy popularnego programu graficznego każdy wykonał dwa ćwiczenia. Ostatnie szkolenie przeprowadził nasz gość Ania Burtan (ESN UW), który w przystępnej formie poprowadził szkolenia o ,,Autoprezentacji i Wystąpieniach Publicznych’’. Każdy miło wspomina zadanie polegające na prezentacji i sprzedaży wylosowanego przedmiotu w ciągu minuty. Przed szkoleniami odbyły się gry integracyjne przy pomocy Natalii Celińskiej, która poprowadziła ESNową wersję gry ,,Box of lies’’.

On January 13, the first training and integration seminar of the section in the new year took place. As part of the event, four trainings were held. In the first "Introduction to ESN" HR of our section, Piotr Leszczyński presented all the informations and news about different levels of the organization and how the next year will look in our section. At the same time, the second training was Branding with Monika Rąpała, who explained what the ESN brand is all about. Participants have also brainstormed about ideas for our actions. The next training was conducted by Zuzanna Góral - ,,Graphics in GIMP '' We tried to understand the basics of the popular graphics program by exercises. The last training was conducted by our guest Ania Burtan (ESN UW), who led training on "Autopresentation and Public Speaking". Everyone remembers the task of presenting and selling the selected item within a minute. Before the training, integration games took place with the help of Natalia Celińska, who led the ESN version of the game "Box of Lies".

 

English