16 grudnia 2017 roku, podczas Walnego Zebrania Członków Sekcji, wybrany został nowy Członek Zarządu do spraw Kontaktów Zewnętrznych oraz Delegat. Po prezentacji dwóch kandydatów, którym gratulujemy odważnej decyzji, odbyło się głosowanie członków. Decyzją sekcji, stanowiska te będzie piastować Julia Cendrowska. Gratulujemy i życzymy sukcesów! Bardzo dziękujemy także Monice Rąpale za dwa i pół roku działania w zarządzie sekcji i życzymy pomyślności w przyszłości. Monika zastąpiła Jakuba Mazura jako członek Komisji Rewizyjnej sekcji.

At December 16, 2017, during the General Section Assembly, a new Local Representative and Delegate was elected. After the presentation of two candidates to whom we congratulate this courageous decision, members' voting took place. We are happy to announce the section decided these positions will be held by Julia Cendrowska. Please accept our congratulations and we wish you many successes! Also, we would like to thank Monika Rąpała for two and a half years in the Section’s Board and wish her good luck in her future. Monika replaced Jakub Mazur as a member of ESN UKSW Audit Committee.

Skład nowego Zarządu/new Board memebers:

Przewodniczący/President: Paweł Młodzianowski
V-ceprzewodniczący do spraw finansów/Vicepresident and Finance Manager: Mateusz Strzechmiński
Członek Zarządu do spraw promocji/Public Relations Manager: Zuzia Góral
Członek Zarządu do spraw zasobów ludzkich/Human Resources Manager: Piotr Leszczyński
Członek Zarządu do spraw kontaktów zewnętrznych/Local Representative: Julia Cendrowska

 

Skład ustępującego Zarządu/former Board memebers:

Przewodniczący/President: Paweł Młodzianowski
V-ceprzewodniczący do spraw finansów/Vicepresident and Finance Manager: Mateusz Strzechmiński
Członek Zarządu do spraw promocji/Public Relations Manager: Zuzia Góral
Członek Zarządu do spraw zasobów ludzkich/Human Resources Manager: Piotr Leszczyński
Członek Zarządu do spraw kontaktów zewnętrznych/Local Representative: Monika Rąpała
English