Subskrybuj Kanał Wiadomości z ESN Polska
Zaktualizowano: 1 godzina 35 minut temu

Krok w przyszłość - w świat przemian cyfrowych

pon., 04/07/2022 - 13:14
Transformacja cyfrowa (podobnie jak Włączenie i różnorodność, Środowisko i walka ze zmianą klimatu oraz Uczestnictwo w życiu demokratycznym), została priorytetem nowej perspektywy programu Erasmus+. Uproszczenie procedur administracyjnych, utworzenie jednego punktu dostępu do wszystkich danych dotyczących  mobilności, zapewnienie płynnego przejścia między instytucjami szkolnictwa wyższego - to wszystko zmieni oblicze mobilności w Europie w perspektywie najbliższych lat.

 

Idąc z duchem czasu, Komisja Europejska zaproponowała szereg inicjatyw, które z perspektywy młodego pokolenia bardzo mocno wpłyną na wyjazdowe procedury administracyjne, stanowiące nierzadko olbrzymią przeszkodę. Ze względu na uproszczoną formę, program stanie się bardziej inkluzywny dla osób z mniejszą ilością perspektyw, a poprzez digitalizację i przeniesienie materiałów do formy cyfrowej - dużo bardziej przyjazny dla środowiska. W konsekwencji, udział w programie wpłynie na rozwój młodych ludzi jako aktywnych obywateli, zaangażowanych w życie demokratyczne ich państw oraz podniesie ich świadomość na temat europejskich inicjatyw. 

 

Inicjatywa Europejskiej Karty Studenta (ang. European Student Card initiative) jest pierwszym krokiem na drodze do przeniesienia nowego programu Erasmus+ w cyfrową przyszłość. W założeniach opiera się na stworzeniu zestawu narzędzi, dzięki którym studenci oraz pracownicy uczelni będą mogli zarządzać wszystkimi etapami odbywanej mobilności - przed, w trakcie i po niej. Krótko mówiąc, przygotowania do wyjazdu opierać się będą mniej na administracyjnych formalnościach, a bardziej na praktycznych aspektach mobilności. 

 

Zgodnie z zaplanowanymi kamieniami milowymi procesu, już w 2021 możliwe będzie zarządzanie porozumieniami o programie zajęć w trybie online, w 2022 zarządzanie porozumieniami międzyinstytucjonalnymi, a w 2023 wymiana informacji o zgłoszonych aplikacjach i zaakceptowanych kandydaturach, oraz wymiana wykazów zaliczeń w kontekście mobilności studentów. W konsekwencji, do 2025 wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego prowadzące działania z zakresu mobilności akademickiej staną się beneficjentami sieci Erasmus Without Paper, a wszyscy studenci w Europie będą mieć możliwość czerpania korzyści z Europejskiej Karty Studenckiej. 

 

 

Kluczowymi korzyściami dla studenta będą: płynna wymiana informacji o mobilności, ułatwiony transfer między uczelniami, łatwy dostęp do materiałów potrzebnych przed wyjazdem oraz natychmiastowy dostęp do usług uczelni przyjmującej, np. korzystanie z biblioteki, transportu i zakwaterowania. Z perspektywy uczelni, zmodernizowany zostanie sam proces zarządzania mobilnością - od selekcji studentów po rozliczenie wyjazdu (uznawanie punktów ECTS). Wymiana danych o studentach będzie odbywała się wydajnie i z zapewnieniem najnowszych standardów bezpieczeństwa.

 

Mówiąc więcej o samym narzędziu, Erasmus+ App jest integralną częścią nowego programu Erasmus+. To jedna z kluczowych inicjatyw mających wprowadzić Erasmusa w cyfrową erę. Jest to miejsce, w którym uczestnicy mobilności znajdą wszystkie potrzebne informacje, uzyskają dostęp do narzędzi ułatwiających pobyt na wymianie, a także znajdą katalog zniżek skierowanych specjalnie do beneficjentów programu Erasmus+. 

 

 

Wspomniana wyżej platforma https://learning-agreement.eu/ umożliwi uczestnikom wymian proste wypełnienie Learning Agreement online i sprawną wymianę informacji pomiędzy uczelnią wysyłającą i przyjmującą. W nowym programie Erasmus+, OLA stanie się obowiązującym standardem i w praktyce będzie oznaczała zmniejszenie ilości formalności oraz dokumentów niezbędnych do odbycia mobilności.

 

Inicjatywa Europejskiej Karty Studenta oraz wszystkie działania ją wspierające, stanowią krok w kierunku stworzenia cyfrowego społeczeństwa europejskiego i prawdziwie europejskiego obszaru edukacji, w którym pobyt za granicą stanie się normą, a doskonałość edukacyjna rzeczywistym doświadczeniem, dostępnym dla wszystkich.

 

Osoby zainteresowane tematyką nowych inicjatyw związanych z programem Erasmus+ odsyłamy do mediów społecznościowych ESN Polska, na których publikowane będą wpisy poświęcone programowi. Więcej informacji znajdziecie w poprzednich artykułach - Zmienia życie, otwiera umysły oraz Nowe inicjatywy programu Erasmus+

 

Education & Youth Team ESN Polska

 
Kategorie: ESN News

Relacja z Europejskiego Kongresu Gospodarczego

czw., 30/06/2022 - 10:34
Pod koniec kwietnia w Katowicach odbyła się największa impreza biznesowa Europy Centralnej - XIV Europejski Kongres Gospodarczy. Po dwóch latach przymusowej formy zdalnej, uczestnicy spotkali się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, aby dyskutować o najbardziej palących wyzwaniach współczesności - przede wszystkim o tym, jak wspierać Ukrainę w jej obronie przed rosyjską inwazją.

 

Europejski Kongres Gospodarczy łączy przedstawicieli świata biznesu, polityki, mediów i organizacji pozarządowych w celu poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze kwestie, takie jak wsparcie ukraińskich uchodźców, transformacja energetyczna czy odnowa gospodarcza po pandemii. Nic więc dziwnego, że w agendzie wydarzenia nie zabrakło panelu poświęconego programowi Erasmus+, który przez wielu jest uznawany za najbardziej udany program Unii Europejskiej. W dyskusji podsumowującej zalety programu i określającej stojące przed nim wyzwania wzięli udział rektorzy uczelni wyższych, prezes Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także przedstawiciele studentów, w tym przewodnicząca ESN Polska - Kaja Kaczkiełło.

 

 

Paneliści przekonywali, że program sprostał oczekiwaniom jego twórców. Przyczynił się nie tylko do rozwoju umiejętności jego uczestników, o czym świadczy wysokie zdanie pracodawców o ludziach uczestniczących
w międzynarodowych wymianach, ale też do wzmocnienia postaw obywatelskich oraz zrozumienia między różnymi kulturami. Profesorowie zwracali uwagę, że Erasmus+ poszerza horyzonty, wpływając na nowe metody nauczania. Prezes FRSE podkreślał z kolei, że program dotyczy nie tylko wymian akademickich, ale również szkolnych, a także staży pracowniczych.

 

Przewodnicząca ESN Polska oraz przedstawicielka Parlamentu Studentów RP w pełni zgodziły się odnośnie wszystkich zalet Erasmusa. Jednocześnie pojawił się postulat dalszej cyfryzacji programu i ograniczenia biurokracji, która pomimo istotnych ułatwień wprowadzonych w nowej perspektywie programu na lata 2021-27, ciągle stanowi wielką barierę dla potencjalnych beneficjentów. Podnoszona była przede wszystkim kwestia wzajemnej uznawalności przedmiotów przez uczelnie, a także potrzeba dodatkowych szkoleń dla koordynatorów wydziałowych programu.

 

 

Europejski Kongres Gospodarczy pragnie być czymś więcej niż tylko miejscem wymiany opinii. Organizatorzy chcą oferować konkretną wiedzę i narzędzia tym, którzy w przyszłości będa mieli wpływ na świat. Dlatego równolegle do Kongresu odbywało się Europejskie Forum Młodych Liderów, na które zaproszeni zostali aktywni młodzi ludzie z różnych zakątków Europy i świata. W swoich krajach ci młodzi uczestnicy często udzielają się w organizacjach pozarządowych oraz biorą udział w debacie publicznej. Podczas EFML mieli okazję przysłuchiwać się dyskusjom ekspertów, ale także zawierać nowe znajomości i uczestniczyć w tematycznych dyskusjach.

 

Jedną z takich dyskusji dotyczącą szeroko pojętej działalności wolontariackiej poprowadzili przedstawiciele ESN Polska: Kaja Kaczkiełło, Dominika Guzik oraz Tymoteusz Ogłaza. W dobie kryzysu uchodźczego wywołanego rosyjską inwazją na Ukrainę, dyskusja skupiła się przede wszystkim na takich tematach, jak problem wypalenia wolontariuszy czy korzyści z pracy wolontariackiej dla obu stron. Podpierając się przykładami z własnego doświadczenia w wolontariacie, przedstawiciele ESN Polska zwracali uwagę na potrzebę precyzyjnego określenia swoich mocnych stron i tego, w jaki sposób przyszli wolontariusze pragną pomagać. 

 

Wolontariat to unikalna szansa na zaangażowanie się w coś mającego realny wpływ na świat dookoła nas - dlatego tak ważne jest, by podejmując działania wybierać te, wynikające z naszego dotychczasowego doświadczenia i pozwalające w pełnym stopniu wykorzystać nasze kompetencje. - Dominika Guzik

 

Opcji działalności wolontariackiej jest wiele - od edukacyjnej, po pracę z osobami z niepełnosprawnością czy pomoc uchodźcom, dlatego tak istotne jest określenie obszaru, którym chce się zajmować oraz czasu jaki jest się w stanie na niego poświęcić. Kolejnym krokiem jest uświadomienie sobie, że wolontariat to nie tylko poświęcenie, ale również konkretne korzyści, jak zdobywanie nowych umiejętności, wiedzy i znajomości. Bez tego pierwotna motywacja do bezinteresownej pomocy może się szybko wypalić.

 

Najważniejsze, że nasza dyskusja była angażująca dla słuchaczy i tylu młodych aktywistów dzieliło się swoim doświadczeniem oraz pomysłami na to, jak skutecznie oraz długotrwale pomagać innym. - Tymoteusz Ogłaza

 

Dyskusja nie zakończyła się wraz z końcem czasu na debatę. Szybko przeniosła się bowiem pod scenę, a później do studenckiego Radia Egida.

 

 

Education & Youth Team ESN Polska

 
Kategorie: ESN News

Nowe inicjatywy programu Erasmus+

ndz., 26/06/2022 - 18:09
Program Erasmus+ na lata 2021-2027 został podzielony na trzy akcje, które pozwalają zrealizować cele obrane przez Komisję Europejską: mobilność (Akcja 1), współpraca organizacji i instytucji (Akcja 2), wsparcie rozwoju i polityki współpracy (Akcja 3) oraz działania Jean Monnet, skupiające się na kształceniu w zakresie promowania i nauczania badań nad integracją europejską. Program Erasmus+ ma przyciągać nowych uczestników wyjazdów zagranicznych, m.in. poprzez uruchomienie i rozwój kolejnych europejskich inicjatyw. To im poświęcony jest niniejszy artykuł.

 

 

Jedną z tych inicjatyw są nowe rodzaje mobilności. Do tej pory studenci w ramach Programu Erasmus+ wyjeżdżali za granicę na praktyki lub studia częściowe trwające od 2 do 12 miesięcy. Obecnie możliwe są także wymiany krótkoterminowe oraz mieszane. 

 

cc: ESN International

Wymiany krótkoterminowe mają trwać od 5 do 30 dni. W przypadku doktorantów, celem tych wymian może być przeprowadzanie badań na uczelniach zagranicznych. Z kolei studenci mogą wybrać ten rodzaj mobilności, jeśli kierunek ich studiów lub sytuacja finansowa nie pozwala na dłuższy wyjazd zagraniczny. Celem wymian krótkoterminowych jest bowiem zwiększenie dostępności programu Erasmus+ dla wszystkich. Mobilność mieszana jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany sytuacji na uniwersytetach (np. większe użycie narzędzi elektronicznych w studiowaniu), szczególnie w dobie pandemii Covid-19. Każdy okres studiów lub praktyk można zrealizować w ramach mobilności mieszanej. Polega ona na połączeniu mobilności fizycznej oraz elementów nauczania zdalnego lub pracy zdalnej, także w przypadku studiów doktoranckich. Celem mobilności mieszanej jest umożliwienie wyjazdu tym studentom, którzy do tej pory nie mogli wyjechać na wymianę długoterminową, np. ze względu na pracę lub specyficzny kierunek studiów (prawo, medycyna). Uczestnictwo w zajęciach online oraz w krótkoterminowych wyjazdach ma również zachęcić do udziału w wymianach długoterminowych.

 

Kolejną inicjatywą rozwijaną w ramach programu Erasmus+ są Uniwersytety Europejskie, czyli międzynarodowe partnerstwa uczelni wyższych. W skład poszczególnych sojuszy uczelni muszą wchodzić instytucje z minimum trzech państw członkowskich Unii Europejskiej. Uniwersytety Europejskie to w założeniu uniwersytety przyszłości. Mają wspierać wymianę akademicką, promować europejskie wartości, europejską tożsamość, a także skupiać wspólne wysiłki na rzecz badań i nauczania. Te idee przekształcają się w konkretne rozwiązania, jak na przykład zintegrowana długoterminowa strategia kształcenia dla wszystkich członków danego sojuszu czy ułatwiona mobilność studencka w ramach zrzeszonych instytucji.

 

Warto dodać, że Program Erasmus+ to nie tylko mobilność czy współpraca uniwersytecka. Komisja Europejska widzi potrzebę promowania mobilności oraz kształtowania europejskiej tożsamości także wśród europejskich nastolatków. W tym celu rozwijana jest inicjatywa DiscoverEU skierowana do osiemnastoletnich obywateli Unii Europejskiej, w ramach której mogą oni odbyć podróż po Europie. Podróże co do zasady muszą odbywać się za pomocą kolei. Aby otrzymać darmowe bilety na transport publiczny, młodzi mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie na jesień każdego roku przez Europejski Portal Młodzieżowy. Poza podaniem danych osobowych uczestnicy muszą odpowiedzieć na pięć pytań wielokrotnego wyboru dotyczących Unii Europejskiej oraz na jedno pytanie dodatkowe. Komisja Europejska ogłasza laureatów na początku kolejnego roku.

 

Osoby zainteresowane tematyką nowych inicjatyw związanych z programem Erasmus+ odsyłamy do mediów społecznościowych ESN Polska, na których publikowane będą wpisy poświęcone programowi. Więcej informacji znajdziecie w poprzednim artykule - Zmienia życie, otwiera umysły.

 

 

Artykuł przygotowany przez Education & Youth Team ESN Polska

 

Kategorie: ESN News