Dziś urzędowanie rozpoczyna nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna sekcji ESN UKSW. Obie instytucje, a także Delegata sekcji, wybraliśmy podczas Walnego Zebrania Członków 16 czerwca 2018 roku. Gratulujemy i życzymy sukcesów! Bardzo dziękujemy całemu poprzedniemu Zarządowi, Delegatowi oraz Komisji Rewizyjnej.

Skład nowego zarządu:
Przewodniczący: Julia Cendrowska
Wiceprzewodniczący do spraw finansów: Anita Młodzianowska
Członek Zarządu do spraw Promocji: Kacper Borowiecki
Członek Zarządu do spraw Zasobów Ludzkich: Klaudia Miszczuk
Członek Zarządu do spraw Kontaktów Zewnętrznych: Piotr Leszczyński 

Skład ustępującego zarządu:
Przewodniczący: Paweł Młodzianowski
Wiceprzewodniczący do spraw finansów: Mateusz Strzechmiński
Członek Zarządu do spraw Promocji: Zuzanna Góral
Członek Zarządu do spraw Zasobów Ludzkich: Piotr Leszczyński
Członek Zarządu do spraw Kontaktów Zewnętrznych: Julia Cendrowska / Monika Rąpała

Skład nowej Komisji Rewizyjnej:
Paweł Młodzianowski
Mateusz Strzechmiński
Krystian Bagiński

Skład ustępującej Komisji Rewizyjnej
Maja Dobosz
Natalia Izdebska
Monika Rąpała / Jakub Mazur

Nowy delegat - Piotr Leszczyński
Nowy wicedelegat - Julia Cendrowska

Ustępujący delegat - Julia Cendrowska
Ustępujący wicedelegat - Paweł Młodzianowski

Today, a new Board and Audit Committee of ESN UKSW starts their mandate! They, as well as sections Delegate, were elected during the Section General Assembly on June 16, 2018. Please accept our congratulations and we wish you many successes! Also, we would like to thank all the former Board members, as well as former Audit Committee and Delegate.

New Board:
President: Julia Cendrowska
Vicepresident, Finance Manager: Anita Młodzianowska
Public Relations Manager: Kacper Borowiecki
Human Relations Manager: Klaudia Miszczuk
Local Representative: Piotr Leszczyński

Former Board:
President: Paweł Młodzianowski
Vicepresident, Finance Manager: Mateusz Strzechmiński
Public Relations Manager: Zuzanna Góral
Human Relations Manager: Piotr Leszczyński
Local Representative: Julia Cendrowska / Monika Rąpała

New Audit Committee:
Paweł Młodzianowski
Mateusz Strzechmiński
Krystian Bagiński

Former Audit Committee:
Maja Dobosz
Natalia Izdebskka
Monika Rąpała / Jakub Mazur

New delegate - Piotr Leszczyński
New vicedelegate - Julia Cendrowska

Former delegate - Julia Cendrowska
Former vicedelegate - Paweł Młodzianowski

Polski