O Programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Odwiedź stronę programu oraz stronę Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW. Aktualną listę uczelni partnerskich znajdziesz na USOSie po zalogowaniu się na swoje konto :). W razie wątpliwości zajrzyj także na grupę Wyjazdy z Erasmus+, gdzie znajdziesz grupę ludzi chętnych do pomocy!

Koordynator - Local Education Officer (erasmus.uksw@esn.pl). 

Local Education Officer to członek ESN mający szeroką wiedzę na temat mobilności studentów, a w szczególności programu Erasmus+.
LEO jest oficjalnie rozpoznawany przez Uniwersytet i pozostaje w stałym kontakcie z Biurem Współpracy z Zagranicą.​

W roku akademickim 2020/2021r. jest nim Katarzyna Ronowicz.