Grupa Public Relations dba o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość w działalniach sekcji. Koordynator, we współpracy z członkami grupy, utrzymuje korzystne stosunki między organizacją i różnymi grupami jej otoczenia, od których zależy jej sukces. To świadome, celowe, planowane i systematyczne oddziaływanie na ukształtowanie jakości relacji. W ramach swoich działań grupa obsługuje profile sekcji w social media, a takze stronę internetową.


Koordynator: Dominik Bański